dane techniczne city spa
Strona glowna » WELLNESS &SPA » dane techniczne
Kontakt:
Marketing:
biuro@model2000.pl
Projekty oraz oferty cenowe:
architekt@model2000.plmobile: +48 725-053-044

DANE TECHNICZNE BALTICA WELLNESS & SPA        (PLIK  PDF)

BALTICA WELLNESS & SPA CANTRUM ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI

POWIERZCHNIA NOWEJ  ZABUDOWY              363,73m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ulegająca  przebudowie                 2101,44m2

LICZBA KONDYGNACJI CAŁOŚCI                     5 kondygnacje  NADZIEMNE

                                                                            (+  pom. techniczne na dachu  )  

                                                                         oraz 2 kondygnacje PODZIEMNE

KUBATURA  ulegająca  przebudowie                                ~8000 m3

SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI  -2 PARKING

39,42

SUMA POWIERZCHNI KONDYGNACJI  -1 PARKING

67,07

SUMA PU części  podziemnej

106,49

ZLIII

SUMA POWIERZCHNI  PARTERU

324,49

ZL III

SUMA POWIERZCHNI  I PIETRA

440,55

ZL III

SUMA POWIERZCHNI  II PIĘTRA

954,12

ZLIII

SUMA POWIERZCHNI  IV PIĘTRA

60,63

SUMA Powierzchni użytkowej  STREFY  ZLIII 

1779,79

SUMA całości ( bez pom. technicznego na dachu)     1886,28m2

« powrot